Dagvårdsavgifter | Hoitomaksut

Ekebo dagis

HOITOMAKSUT – DAGVÅRDSAVGIFTER  


Varhaiskasvatus yli 30 tuntia viikossa / småbarnspedagogik över 30 timmar i veckan

Kauniainen / Grankulla

Kauniainen / GrankullaAlle 3-vuotiaat / under 3 år3-6-vuotiaat / åldrarna 3-6 år
Kelan tuki / FPA stöd192,28 €192,28 €
kuntalisä / kommuntillägget690,00 €480,00 €
vanhempien osuus / den månatliga avgiften som familjen betalar320,00 €                320,00 €
Yhteensä / samt1202,28 €992,28 €

Espoo / Esbo

Espoo / EsboAlle 3-vuotiaat / under 3 år3-6-vuotiaat / åldrarna 3-6 år
Kelan tuki / FPA stöd192,28 €192,28 €
kuntalisä / kommuntillägget730,00 €                 482,00 €
vanhempien osuus / den månatliga avgiften som familjen betalar320,00 €                320,00 €
Yhteensä / samt1 242,28 €994,28 €

Varhaiskasvatus 21-25 tuntia viikossa / småbarnspedagogik 21-25 timmar i veckan:

Kauniainen / Grankulla

Kauniainen / GrankullaAlle 3-vuotiaat / under 3 år3-6-vuotiaat / åldrarna 3-6 år
Kelan tuki / FPA stöd192,28 €192,28 €
kuntalisä / kommuntillägget690,00 €480,00 €
vanhempien osuus / den månatliga avgiften som familjen betalar200,00 €200,00 €
Yhteensä / samt1 082,28 €872,28 €

Espoo / Esbo

Espoo / EsboAlle 3-vuotiaat / under 3 år3-6-vuotiaat / åldrarna 3-6 år
Kelan tuki / FPA stöd192,28 €192,28 €
kuntalisä / kommuntillägget730,00 €482,00 €
vanhempien osuus / den månatliga avgiften som familjen betalar200,00 €200,00 €
Yhteensä / samt1 122,28 €874,28 €

Huomioi / notera

  • Espoossa ja Kauniaisissa sisaruslisää maksetaan perheille, joilla on vähintään kaksi lasta yksityisen  varhaiskasvatuksen piirissä.
  • Espoon kaupungin päätös tarjota maksutonta 20 tunnin varhaiskasvatusta viisivuotiaille lapsille koskee myös Ekebon päiväkodissa olevia espoolaislapsia. Vanhempien maksuosuus on siten 40 % pienempi.
  • Vanhemmilla on on lisäksi mahdollista saada tulosidonnaista hoitolisää.
  • Både Esbo och Grankulla betalar ut syskontillägg till familjer som har åtminstone två barn i privat dagvård.
  • Esbo stad erbjuder avgiftsfri dagvård 20 timmar i veckan till femåringar och detta berör även Esbobarn som går i Ekebo. Då är föräldrarnas andel av avgiften 40% mindre.
  • Föräldrarna kan även vara berättigade till vårdtillägg beroende på inkomster.