Personalen | Henkilökunta

Sara Hassinen

Barn- och familjeledare vid Ekebo sedan 2014.
Daghemsansvarig på Ekebo sedan november 2019.

Pia Wentzien

Dagvårdare vid Ekebo sedan 2018.

Digna Jörgensen

Dagvårdare vid Ekebo sedan 2018.