Dagvårdsavgifter

EKEBO DAGIS 22.9.2021
HOITOMAKSUT – DAGVÅRDSAVGIFTER 1.8.2021-
Varhaiskasvatus yli 30 tuntia viikossa / småbarnspedagogik över 30 timmar i veckan:
Kauniainen / Grankulla Alle 3-vuotiaat / under 3 år 3-6-vuotiaat / åldrarna 3-6 år
Kelan tuki / FPA stöd                 174,59 €                 174,59 €
kuntalisä / kommuntillägget                  480,00 €                  330,00 €
vanhempien osuus / den månatliga avgiften som familjen betalar                  300,00 €                  300,00 €
Yhteensä / samt              954,59 €                 804,59 €
Espoo / Esbo Alle 3-vuotiaat / under 3 år 3-6-vuotiaat / åldrarna 3-6 år
Kelan tuki / FPA stöd                 174,59 €                 174,59 €
kuntalisä / kommuntillägget                  680,00 €                  470,00 €
vanhempien osuus / den månatliga avgiften som familjen betalar                  300,00 €                  300,00 €
Yhteensä / samt              1 154,59 €                 944,59 €
Varhaiskasvatus 21-25 tuntia viikossa / småbarnspedagogik 21-25 timmar i veckan:
Kauniainen / Grankulla Alle 3-vuotiaat / under 3 år 3-6-vuotiaat / åldrarna 3-6 år
Kelan tuki / FPA stöd                  174,59 €                 174,59 €
kuntalisä / kommuntillägget                  480,00 €                  330,00 €
vanhempien osuus / den månatliga avgiften som familjen betalar                  180,00 €                  180,00 €
Yhteensä / samt                 834,59 €                 684,59 €
Espoo / Esbo Alle 3-vuotiaat / under 3 år 3-6-vuotiaat / åldrarna 3-6 år
Kelan tuki / FPA stöd                 174,59 €                 174,59 €
kuntalisä / kommuntillägget                  680,00 €                  470,00 €
vanhempien osuus / den månatliga avgiften som familjen betalar                  180,00 €                  180,00 €
Yhteensä / samt                 1034,59 €                 824,59 €
Huomioi / notera:
  • Espoossa ja Kauniaisissa sisaruslisää maksetaan perheille, joilla on vähintään kaksi lasta yksityisen  varhaiskasvatuksen piirissä.
  • Både Esbo och Grankulla betalar ut syskontillägg till familjer som har åtminstone två barn i privat dagvård.
  • Espoon kaupungin päätös tarjota maksutonta 20 tunnin varhaiskasvatusta viisivuotiaille lapsille (s. 2016) koskee myös Ekebon päiväkodissa olevia espoolaislapsia. Vanhempien maksuosuus on siten 40 % pienempi vuonna 2016 syntyneistä lapsista.
  • Esbo stad erbjuder avgiftsfri dagvård 20 timmar i veckan till femåringar (f. 2016) och detta berör även Esbobarn som går i Ekebo. Då är föräldrarnas andel av avgiften 40% mindre.
  • Vanhemmilla on on lisäksi mahdollista saada tulosidonnaista hoitolisää.
  • Föräldrarna kan även vara berättigade till vårdtillägg beroende på inkomster.
Iltapäiväkerho / Eftis yli 6-vuotiaat / över 6 år
1-3 päivää/vk / 1-3 dagar i veckan                 100,00 €
5 päivää/vk / 5 dagar i veckan                 150,00 €