Personalen

Emmi Koljonen, 27 år

Närvårdare, inriktad på vård och fostran av barn och unga.
Daghemsansvarig på Ekebo sedan augusti 2017.

Carina Duncker, 63 år

Utbildad Steiner-pedagog och idrotssinstruktör.
Ansvarar för sexårsverksamhet samt eftermiddagsverksamhet.

Sara Nieminen, 27 år

Dagvårdare vid Ekebo sedan 2014.

Digna Jörgensen, 27 år

Parkansvarig vid Ekebo sedan januari 2018.

Annica Bergvall, 35 år

Utbildad instrumentvårdare.
Köksansvarig på Ekebo sedan augusti 2016.