Personalen

Sara Hassinen

Barn- och familjeledare vid Ekebo sedan 2014.
Daghemsansvarig (vikariat) på Ekebo sedan november 2019.

Emmi Koljonen

Närvårdare, inriktad på vård och fostran av barn och unga.
Daghemsansvarig på Ekebo sedan 2017.
(Moderskapsledig 2020)

Pia Wentzien

Dagvårdare vid Ekebo.

Digna Jörgensen

Dagvårdare vid Ekebo.