Personalen

Emmi Koljonen, 27 år

Närvårdare, inriktad på vård och fostran av barn och unga.
Daghemsansvariga på Ekebo sedan augusti 2017.

Carina Duncker, 63 år

Utbildad Steiner-pedagog och idrotssinstruktör.
Ansvarar för sexårsverksamhet samt eftermiddagsverksamhet.

Camilla Mäkinen, 25 år

Parkansvarig vid Ekebo sedan augusti 2017.

Annica Bergvall, 35 år

Utbildad instrumentvårdare.
Köksansvarig på Ekebo sedan augusti 2016.