Personalen

Emmi Koljonen, 28 år

Närvårdare, inriktad på vård och fostran av barn och unga.
Daghemsansvarig på Ekebo sedan augusti 2017.

Sara Nieminen, 28 år

Dagvårdare vid Ekebo sedan 2014.

Pia Wentzien, 30 år

Dagvårdare vid Ekebo.

Carina Duncker, 63 år

Utbildad Steiner-pedagog och idrotssinstruktör.
Ansvarar för sexårsverksamhet samt eftermiddagsverksamhet.

Digna Jörgensen, 28 år

Dagvårdare vid Ekebo (Moderskapsledig 2018-2019).